Dobro polje


Planina · Tara
Masiv planine Tare nalazi se u zapadnoj Srbiji, u severozapadnom delu oivičen dubokim kanjonom reke Drine, dok mu se ogranci spuštaju ka kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje, gde se oslanja na ogranke Zlatibora.
Ovaj deo je izolovan, putevima pristupačan, prekriven pašnjacima, okružen šumom pružiće potpuni mir i dočarati planinski duh Tare.