Ranč Orlovo gnezdo


Planina · Duškovci

Ranč "Orlovo gnezdo" prostire se na tromedji Požeške, Valjevske i Gornjo-Milanovačke opštine 7km od sela Duškovci, je oaza mira, lepote i netaknute prirode.

Na preko 50ha zemlje, na nadmorskoj visini od 520m, ukrštaju se primorska, panonska i karpatska klima. Kroz ranč protiče reka Bela Kamenica, u dužini od 1100m, bogata ribom i rakovima, što govori o izuzetnom kvalitetu vode. Mnoge biljne i životinjske vrste upravo ovde su našle odgovarajuće uslove za opstanak: bor, bagrem, crni jasen, gljive (vrganj i laktarijus), lekovito bilje srna, orao, vidra... Na ranču se nalazi i jedinstveni sportsko-rekreativno turistički centar. U toku je projekat izgradnje, u okviru kog je izrađena studija od strane docenta Dr. Aleksandra Hegediša, kojom je STRC jedinstvena prirodna sredina u kojoj ni na koji način neće biti poremećen osnovni eko sistem. Sadržaji koje STRC nudi su:

 • Ribolov na ribnjaku i vodozahvatu,
 • Uzgoj retkih alotohnih vrsta ribe,
 • Rekreacioni sadržaji - šetnja, trčanje, vežbanje...
 • Vožnja vozila specijalnih namena - kvad i motorne sanke,
 • Mogućnost korišćenja dva poligona za ekstremne sportove:
  • Izuzetno atraktivna litica iznad vodozahvata sa svim sigurnosnim elementima za slobodno penjanje,
  • Rampa, jedina te vrste u Srbiji, za skokove u vodu sa velikih visina, sa 6m dubokim i potpuno bezbednim doskočištem.
 • Kupanje i boravak na uredjenim kupalištima,
 • Kongresne aktivnosti u adekvatnom prostoru - mogućnost održavanja seminara, tribina...
 • Specijalan prostor namenjen stalnom radu umetnika - umetničke kolonije,
 • Dečiji kutak.

Zbog prirode i veličine ulaganja s ciljem potpunog očuvanja sredine, razvoj centra će teći u strogo kontrolisanim i u okviru vremenskih ciklusa ograničenim periodima.

Praktično neće se neumereno graditi pa se obnavljati razgrađeni biološki lanci već će se umerenim pristupom isti sačuvati a sami objekti ni na koji način neće remetiti celinu centra, koji je baziran ne na masovnoj "industijskoj" turističkoj ponudi već na ekološkim principima održivog razvoja i korišćenja prirodnih resorsa u razumnom obimu te u skladu sa prirodnim potencijalima i kapacitetom sredine.

Sve ovo čini ovaj centar apsolutno jedinstvenim projektom na području Srbije.